Om projektet
Varaktighet: Två veckor i juni 2018.
Typ av arbete: Kursuppgift på Bergs School of Communication/Digital design.  
Grupp: Tre digitala designers och jag själv. 
Min roll: Research, göra wireframes, visuell design, copywriting. 
Verktyg: Sketch, Photoshop, Illustrator, Keynote. 
Utmaning
Seniorproffsen har under de senaste åren sett en minskad lönsamhet. Detta på grund av att små, korta uppdrag åt privatpersoner har blivit allt fler. Det har i förlängningen lett till tidskrävande administration som tagit fokus från affärsutveckling.
Lösning
Genom att utforma hemsidan efter önskat kundsegment – företag på fasta abonnemang – samt styra mot digital offertförfrågan är förhoppningen att företagsuppdragen ökar och administrationen minskar. 
En ny tjänst, Fixarproffsen, där det mesta sker via en app, ska kraftigt reducera administrationen för de små, korta uppdragen som utförs åt privatpersoner. 

Skisser, redesign av hemsidan:
Startsida i den nya designen. En sticky länk till formulär för offertfrågan syns hela tiden på högerkanten. 
Content bygger kundrelation och förbättrar ranking i sökmotoroptimeringen. 
Produktsida i den nya designen. Det finns ett formulär för offertförfrågan på varje produktsida. 
Fixarproffsen – en app som minskar administrationen 
Det finns ett tydligt behov hos privatpersoner att få mindre jobb utförda. Vi skissade på en tjänst som kopplar ihop privatpersonerna och seniorerna direkt – med minsta möjliga administrativ hantering.

Appen för de anställda håller koll på alla uppdragen.   
Hur gjorde vi? 
Vi gjorde följande research:

Frågeformulär
Vi skickade ut ett frågeformulär (google docs). 

Djupintervjuer
Vi gjorde sex djupintervjuer med nuvarande kunder och »drömkunder«. 
Insikter:
• Målgruppen har ett behov av de tjänster som Seniorproffsen erbjuder 
• De befintliga kunderna är mycket nöjda med kvalitet och prisbild på tjänsterna. 
• Man uppskattar framförallt yrkeserfarenhet och servicenivå
• Man tycker att seniorerna levererar det »lilla extra«. 
• Man ser ett tydligt mervärde i att använda seniorer: man gillar tanken om att bidra till seniorernas sysselsättning.
• De flesta känner till Seniorproffsen men är osäkra på deras erbjudande, tror att de mest erbjuder hushållsnära tjänster.
• Man hittar den här typen av serviceföretag via rekommendationer och google.

Gerillaintervjuer
Gerillaintervjuerna på stan visade att det finns ett behov hos privatpersoner att få mindre jobb utförda. 

Google analytics 
• 550 besökare per månad.  
• Fler än 80 % helt nya besökare 
• Fler än 60 % är bounce-besökare – lämnar utan interaktion. 
• Färre än 10 % kommer via sociala medier.  
• Ungefär 50 % av besökarna kommer via sökmotor (organic) men även via adwords och »direct«. 
• Totally 1150 sidvisningar, vilket tyder på låg interaktion. 
• 83 sidvisningar på sidan »Privatpersoner«. 
• 12 sidvisningar på sidan »Företag«. 
Webbanalys av nuvarande webbplats
Vi gjorde en heuristisk analys och fick följande insikter:
• Idag fyller Seniorproffsens hemsida inte sin funktion för att attrahera målgruppen.
• Det är många besökare till sajten, men låg interaktion, vilket tyder på att besökaren troligen inte hittar vad den söker.
• Vi kan också konstatera att interaktion från privatpersoner är större än från företagskunder.
Idémål 
Baserat på våra insikter från researchen bestämde vi oss för att fokusera på dessa nyckelpunkter:

Optimering av webbplats 
1. Strukturera upp sajten och skapa en tydlig navigering. 
2. Anpassa design för målgrupp. 
3. Addera content som ska lyfta de mjuka värden med seniorer och även optimera sökbarhet. 

Reducera administration 
1. Styra mot digital offertförfrågan. 
2. Ny tjänst: »Fixarproffsen«. 
Persona
Drömkunden: »Caroline«  
VD för ett företag med 15–20 anställda i ett mellanstort kontor i Västerås. 

Mål
»Ge min personal chansen att koncentrera sig på det de är utbildade för. De ska inte behöva lägga tid på onödiga saker«. 

Behov
• Städning av kontoret två gånger i veckan. 
• Lämna post, 
• Köpa fika/kaffe, 
• Boka resebiljetter 
• Se till att det är snyggt och prydligt. 

Vill känna trygghet. Att det är samma person som kommer och städar varje gång.  
Har använt Seniorproffsen till flyttjänst tidigare, via rekommendation. Har inte koll på deras övriga tjänster. 

Attityd:
»Idag är det viktigt att alla jobbar och får vara en del av samhället. Tycker det är bedrövligt med åldersdiskrimineringen på bemanningsföretag«. 
Site map
Mood board
Style guide
Wireframes
Tidiga wireframes. 
Reflektioner
Jag tror vi lyckades med att ge kunden fina skisser och idéer att gå vidare med. 

Du missar väl inte de här?

Upp igen!